+47 41370085                     info@scandibygg.no              Sjøhagen 4, 4016  Stavanger, Norway

© 2017 by SCANDI Bygg AS 

"Vi gjør alt for kunde som for oss selv"- sånn tenker og utfører vi hvert eneste prosjekt.

  • Facebook

Ei hytte er et norsk begrep som tradisjonelt har blitt brukt om en mindre bygning, særlig til fjells, ved sjøen eller ute i skog og mark, beregnet for kortvarig overnatting og med få eller ingen moderne bekvemmeligheter.

 

Senere har «hytte» også fått den mer utvidede betydningen fritidsboligeller fritidshus, med høy grad av komfort, og kan derfor også omfatte store, villalignende bygninger. De største får ofte tilnavnet «hyttepalass».

Den klassiske, norske hytta var av beskjeden størrelse, ofte ikke mer enn 30–40 m2. Nybygde hytter er i 2017 i gjennomsnitt 89 m2 store, men det er ikke uvanlig med en størrelse på 120–150 m2 og mer.

Den tradisjonelle hytta lå gjerne ensomt og uveisomt beliggende. I dag ligger en typisk hytte i tilrettelagte hyttefelt med god infrastruktur og nærhet til sportsanlegg og servicetilbud. Enkelte kommuner, særlig i fjellet, har så mange hytter at de omtales som «hyttekommune».

I 2017 var det registrert cirka 430 000 hytter/fritidsboliger, og årlig bygges det mellom 4000 og 5000 nye hytter.

Én spesiell type hytte er turisthytter. Disse varierer i størrelse fra små tømmerkoier med et par sengeplasser til hotellignende bygninger med mange titalls sengeplasser. Turisthyttene eies av private, av frivillige organisasjoner eller av staten og kan benyttes av allmenheten som ferdes i fjell og mark. Den største eieren av turisthytter er Den Norske Turistforening (DNT).

Vi kan bygge din drømmehytte

Alle hyttemodeller fra Scandi Bygg AS kan tilpasses dine ønsker, behov og tomt. Vi produserer alle hytter selv og leverer over hele landet. Ta kontakt i dag!​